Förvaltningsorgan | Yhteinen kirkkoneuvosto | Sökning


 Paragraf   Rubrik  
 
  172 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  173 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
  174 Ilmoitusasioita
  175 Yhteisen kirkkovaltuuston 15.6.2017 tekemien päätösten täytäntöönpano
  176 Seurakuntayhtymän johtajan päätöksiä
  177 Hallintojohtajan päätöksiä
  178 Kiinteistöjohtajan päätöksiä
  179 Yhteisen seurakuntatyön johtajan päätöksiä
  180 Ei julkisuuteen
  181 Ei julkisuuteen
  182 Ei julkisuuteen
  183 Paikallisen virkaehtosopimuksen tekeminen koskien Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaista moduulityöaikakokeilua
  184 Ei julkisuuteen
  185 Raportit yhteisen kirkkoneuvoston vuodelle 2016 myöntämien lähetyksen ja kansainvälisen diakonian kohdennettujen avustusten käytöstä
  186 Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistuspäätös yhteisen kirkkovaltuuston 30.3.2017 § 25 tekemään päätökseen (Vantaan Asolassa sijaitseva Lipstikan asemakaava-alue, tonttien 92-72-214-1 ja ...
  187 Ei julkisuuteen
  188 Ei julkisuuteen
 
 Närvarande medlemmar
 
  
Juha Rintamäki, puheenjohtaja
Jarmo Leppiniemi, varapuheenjohtaja
Riitta Asikanius
Pertti Hyvärinen
Ville Jalovaara Poissa: §183 (kesk.) - §188
Lauri Kopponen
Maritta Laiho
Johanna Laisaari
Hanna Mithiku
Christoffer Perret
Tuula Pontela
Juha-Pekka Sihvonen
Hedvig Stenman
Pertti Sundberg
Tuulikki Vuorinen
 
 Övriga närvarande
 
  
Kaisa Raittila
valtuuston puheenjohtaja
Teemu Laajasalo
yhtymän johtaja
Jussi Muhonen
hallintojohtaja
Kai Heinonen
kiinteistöjohtaja
Pentti Miettinen
yht. seurakuntatyön johtaja
Seppo Simola Poissa: § 188 (kesk.)
viestintäjohtaja
Juha-Pekka Ollila
sis. tarkastuksen päällikkö
Sampo Viitanen
hallintolakimies, sihteeri
Katriina Salo
asianhallintasihteeri
 
 
Mikael Löfberg Poissa: § 175 - §188
varainhoitaja,Credit Suisse