Förvaltningsorgan | Församlingsrådet i Matteus församling | Sökning


 Paragraf   Rubrik   Protokoll i PDF-format  
 
  20 Sammanträdets laglighet och beslutförhet
  21 Val av protokolljusterare samt meddelande om när protokollet finns till påseende
  22 Anmälningsärenden
  23 Kyrkoherdens beslut
  24 Diakonitjänsten i Matteus församling
  25 Civiltjänstgörare i Matteus församling
  26 Tillsättande av utrymmesarbetsgrupp
  27 Representant till församlingsförbundets årsmöte
  28 Matteus församlings representation vid Finska Missionssällskapets årsmöte
  29 Församlingspastor
  30 Avslutning och anvisning om rättelseyrkan och besvär
 
 Närvarande medlemmar
 
  
Stefan Forsén, ordförande
Kai Ahola
Jenny-Maria Bergman Borta: §20 ,§21
Eva Bruun
Gun Erikson-Blomfelt
Markus Lampenius
Stefanie Lindroos
Sarah Lönnqvist
Jan-Anders Salenius
Maria Salenius
Hedvig Stenman
Karin Strandberg
Annica Söderström
 
 Övriga närvarande
 
  
Henrika Hyttinen §20, §21,§24 delvis
 
Inge-May Sevonius
sekreterare