Förvaltningsorgan | Kirkko ja kaupungin johtokunta | Sökning


 Paragraf   Rubrik  
 
  27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  28 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
  29 Lukemistutkimuksen tulokset ja palautekeskustelu
  30 Ei julkisuuteen
  31 Koulutussuunnitelma 2018
  32 Vastine Kirkko ja kaupunki -lehteä koskevaan kanteluun
  33 Mediatoimituksen hankinnat ja hankintapäätökset
  34 Toimintakertomus vuodesta 2017
  35 Toimituksen tilat
  36 Muut asiat
  37 Seuraavat kokoukset
 
 Närvarande medlemmar
 
  
Kaisa Raittila, puheenjohtaja
Thorleif Johansson
Markku J. Jääskeläinen
Leena Kaseva
Ulla Kosonen
Hanna Mithiku
Jouni Mykkänen
Kirsi Rostamo, §§29(kesk.)-37
Heikki Saraste, varapuheenjohtaja
Pekka Salomaa
Eeva Vallisaari Anna-Maria Soininvaara
 
 Övriga närvarande
 
  
Risto Hämäläinen
hallintojohtaja, Espoon srky
Juha Rintamäki
yhtymän johtaja, Helsingin srky
Anita Savioja
vs. yhtymän johtaja, Vantaan srky
Marja Heltelä
ykn:n puheenjohtaja, Helsingin srky
Janne Silvast
ykn:n puheenjohtaja, Vantaan srky
Urpu Sarlin
viestintäpäällikkö, Espoon srky
Seppo Simola
viestintäjohtaja, Helsingin srky
Meri-Anna Hintsala
viestintäpäällikkö, Vantaan srky
Jaakko Heinimäki
päätoimittaja, Kirkko ja kaupunki
Hanna Ylä-Jussila
sihteeri