Sökning


 Förvaltningsorgan     Senaste möte 
 
     Församlingsrådet i Matteus församling 14.09.2017  Protokoll
     Kirkko ja kaupungin johtokunta 02.05.2017  Protokoll
     Yhteinen kirkkoneuvosto 19.01.2017  Protokoll
     Yhteinen kirkkoneuvosto 26.10.2017  Föredragningslista
     Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 12.10.2017  Protokoll

©