Sökning


 Förvaltningsorgan     Senaste möte 
 
     Församlingsrådet i Matteus församling 02.11.2017  Protokoll
     Kirkko ja kaupungin johtokunta 11.09.2017  Protokoll
     Yhteinen kirkkoneuvosto 19.01.2017  Protokoll
     Yhteinen kirkkoneuvosto 14.12.2017  Föredragningslista
     Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 14.12.2017  Föredragningslista

©