Sökning


 Förvaltningsorgan     Senaste möte 
 
     Församlingsrådet i Matteus församling 08.02.2018  Protokoll
     Kirkko ja kaupungin johtokunta 29.11.2017  Protokoll
     Yhteinen kirkkoneuvosto Inga publicerade möten
     Yhteinen kirkkoneuvosto 22.03.2018  Föredragningslista
     Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 08.03.2018  Protokoll

©