Sökning


 Förvaltningsorgan     Senaste möte 
 
     Församlingsrådet i Matteus församling 19.04.2018  Protokoll
     Kirkko ja kaupungin johtokunta 07.03.2018  Protokoll
     Yhteinen kirkkoneuvosto Inga publicerade möten
     Yhteinen kirkkoneuvosto 24.05.2018  Föredragningslista
     Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 26.04.2018  Protokoll

©