Sökning


 Förvaltningsorgan     Senaste möte 
 
     Församlingsrådet i Matteus församling 01.12.2016  Protokoll
     Kirkko ja kaupungin johtokunta 28.11.2016  Protokoll
     Yhteinen kirkkoneuvosto 19.01.2017  Föredragningslista
     Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 08.12.2016  Protokoll

©