Sökning


 Förvaltningsorgan     Senaste möte 
 
     Församlingsrådet i Matteus församling 20.04.2017  Protokoll
     Kirkko ja kaupungin johtokunta 28.02.2017  Protokoll
     Yhteinen kirkkoneuvosto 19.01.2017  Protokoll
     Yhteinen kirkkoneuvosto 01.06.2017  Föredragningslista
     Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 11.05.2017  Protokoll

©