Sökning


 Förvaltningsorgan     Senaste möte 
 
     Församlingsrådet i Matteus församling 16.03.2017  Protokoll
     Kirkko ja kaupungin johtokunta 28.11.2016  Protokoll
     Yhteinen kirkkoneuvosto 19.01.2017  Protokoll
     Yhteinen kirkkoneuvosto 27.04.2017  Föredragningslista
     Yhteinen kirkkovaltuusto (SE) 30.03.2017  Protokoll

©